3d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 przedsięb. FM 17 r_angielski-a1 #3a1 109
r_angielski-a2 #3a2 10
r_angielski-a3 #3a3 10a
r_angielski-a4 #3a4 7
r_biologia-bio #bi3 110
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_historia-his #3hi 206
r_j.polski Ma 111 r_j.polski Ma 111
2 8:50- 9:35 fizyka-fiz DG 01 r_angielski-a1 #3a1 109
r_angielski-a2 #3a2 10
r_angielski-a3 #3a3 10a
r_angielski-a4 #3a4 7
r_biologia-bio #bi3 110
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_historia-his #3hi 206
r_wos-wos #wo3 108
r_j.polski Ma 111 r_j.polski Ma 111
3 9:45-10:30 r_angielski-a1 #3a1 109
r_angielski-a2 #3a2 10
r_angielski-a3 #3a3 10a
r_angielski-a4 #3a4 7
r_j.polski Ma 113 matematyka An 113 wf-1/2 MJ sg2
informatyka-2/2 DG 106
r_biologia-bio #bi3 10
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_historia-his #3hi 210
r_wos-wos #wo3 108
4 10:35-11:20 r_j.polski Ma 111 fizyka-fiz DG 113 historia-hip PZ 208 informatyka-1/2 DG 106
wf-2/2 AF msg
r_biologia-bio #bi3 10
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge1 #ge3 111
r_historia-his #3hi 210
r_wos-wos #wo3 108
5 11:25-12:10 matematyka An 107 chemia BK 113 r_j.polski Ma 111 religia-rel CA 03 matematyka An 107
6 12:30-13:15 zaj.z wych MM 03 historia-hip PZ 108 biologia-bio KM 02 j.francuski-fr #fr3 104
j.hiszpański-hi1 209
j.niemiecki-ni1 #3n1 110
j.niemiecki-ni2 #3n2 204
matematyka An 107
7 13:30-14:15 religia-rel CA SK geografia-geo M1 205 r_angielski-a1 #3a1 109
r_angielski-a2 #3a2 10
r_angielski-a3 #3a3 10a
r_angielski-a4 #3a4 7
j.hiszpański-hi2 BR 210 wf-1/2 MJ msg
wf-2/2 AF sg2
8 14:20-15:05 r_fizyka-fiz #fi3 113
r_historia-his #3hi 206
j.francuski-fr #fr3 104
j.niemiecki-ni1 #3n1 11
j.niemiecki-ni3 #3n3 110
j.rosyjski-ros #ro3 01
j.niemiecki-ni2 #3n2 8
j.rosyjski-ros #ro3 01
u_dzienn-dzi Ma 111
u_ppr-pra PG 11
wf-1/2 MJ msg
wf-2/2 AF sg2
9 15:10-15:55   j.niemiecki-ni3 #3n3 110      
Drukuj plan
wygenerowano 13.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum