3e
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zaj.z wych AS 02 u_sz_walki2-1/2 PK judo
wf-2/2 MJ msg
r_biologia-bio #bi3 110
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #ge3 205
r_j.polski-pol #po3 16
r_historia-his #3hi 206
r_informat.-inf #in3 106
fizyka-fiz AA 207 r_angielski-a1 #1a1 10
r_angielski-a2 #1a2 01
r_angielski-a3 #1a3 204
r_angielski-a4 #1a4 104
2 8:50- 9:35 wf-1/2 AS msg
u_sz_walki2-2/2 PK judo
u_sz_walki2-1/2 PK judo
wf-2/2 MJ sg2
r_biologia-bio #bi3 110
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #ge3 205
r_j.polski-pol #po3 16
r_historia-his #3hi 206
r_informat.-inf #in3 106
r_wos-wos #wo3 108
fizyka-fiz AA 207 r_angielski-a1 #1a1 10
r_angielski-a2 #1a2 01
r_angielski-a3 #1a3 204
r_angielski-a4 #1a4 104
3 9:45-10:30 wf-1/2 AS msg
u_sz_walki2-2/2 PK judo
historia-hip PS 206 r_angielski-a1 #1a1 16
r_angielski-a2 #1a2 210
r_angielski-a3 #1a3 204
r_angielski-a4 #1a4 104
j.polski DW 11 r_biologia-bio #bi3 10
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #ge3 205
r_historia-his #3hi 210
r_informat.-inf #in3 106
r_wos-wos #wo3 108
4 10:35-11:20 j.polski DW 11 biologia-bio KM 8 r_angielski-a1 #1a1 16
r_angielski-a2 #1a2 210
r_angielski-a3 #1a3 204
r_angielski-a4 #1a4 104
j.polski DW 11 r_biologia-bio #bi3 10
r_chemia-che #ch3 213
r_fizyka-fiz #fi3 113
r_geografia-ge2 #ge3 111
r_j.polski-pol #po3 16
r_historia-his #3hi 210
r_informat.-inf #in3 106
r_wos-wos #wo3 108
5 11:25-12:10 j.polski DW 11 geografia-geo 212 historia-hip PS 112 religia-ge1 WS 204
r_matematyka-mat MC 211
r_matematyka-mat MC 13
6 12:30-13:15 r_geografia-ge1 M1 104
r_matematyka-mat MC 210
matematyka-mpp MC 208 r_geografia-ge1 M1 205
r_matematyka-mat MC 01
j.francuski-fr #fr3 104
j.hiszpański-hi1 BR 210
j.niemiecki-ni1 #3n1 110
j.niemiecki-ni2 #3n2 204
matematyka-mpp MC 13
7 13:30-14:15 r_geografia-ge1 M1 104
r_matematyka-mat MC 210
j.polski DW 11 r_geografia-ge1 M1 205
r_matematyka-mat MC 01
przedsięb. AA 111 e_dla_bezp SK
8 14:20-15:05 r_fizyka-fiz #fi3 113
r_historia-his #3hi 206
j.francuski-fr #fr3 104
j.niemiecki-ni1 #3n1 11
j.niemiecki-ni3 #3n3 110
j.rosyjski-ros #ro3 01
j.hiszpański-hi1 BR 209
j.niemiecki-ni2 #3n2 8
j.rosyjski-ros #ro3 01
matematyka-mpp MC 107 chemia BK 212
9 15:10-15:55 informatyka-inf JM 105 j.niemiecki-ni3 #3n3 110 wf-1/2 AS sil
wf-2/2 MJ msg
   
Drukuj plan
wygenerowano 13.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum