3f
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_office cap-1/2 S_ 105
wf-2/2 RB sg1
r_angielski-a1 #3a1 109
r_angielski-a2 #3a2 10
r_angielski-a3 #3a3 10a
r_angielski-a4 #3a4 7
r_biologia-bio #bi3 110
r_chemia-che #ch3 213
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_j.polski-pol #po3 16
r_historia-his #3hi 206
matematyka An 107 j.polski KJ 211
2 8:50- 9:35 u_office cap-1/2 S_ 105
wf-2/2 RB sg1
r_angielski-a1 #3a1 109
r_angielski-a2 #3a2 10
r_angielski-a3 #3a3 10a
r_angielski-a4 #3a4 7
r_biologia-bio #bi3 110
r_chemia-che #ch3 213
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_j.polski-pol #po3 16
r_historia-his #3hi 206
r_wos-wos #wo3 108
matematyka An 107 fizyka AA 107
3 9:45-10:30 r_angielski-a1 #3a1 109
r_angielski-a2 #3a2 10
r_angielski-a3 #3a3 10a
r_angielski-a4 #3a4 7
matematyka An 112 j.polski KJ 112 zaj.z wych PW 206 r_biologia-bio #bi3 10
r_chemia-che #ch3 213
r_geografia-ge1 #ge3 205
r_historia-his #3hi 210
r_wos-wos #wo3 108
4 10:35-11:20 matematyka An 107 historia-hip PS 206 j.polski KJ 112 religia-rel #re2 17 r_biologia-bio #bi3 10
r_chemia-che #ch3 213
r_geografia-ge1 #ge3 111
r_j.polski-pol #po3 16
r_historia-his #3hi 210
r_wos-wos #wo3 108
5 11:25-12:10 fizyka AA 02 historia-hip PS 206 j.hiszpański-hi1 JW 16
u_hiszp-hi2 BR 109
j.niemiecki-ni1 JK 110
u_hiszp-hi1 BR 210
j.hiszpański-hi2 JW 16
n_zaw_uz_in-ni1 JK 110
biologia-bio KS 112
6 12:30-13:15 u_hiszp-hi1 JW 16
u_niem-ni1 JK 110
j.polski KJ 211 j.hiszpański-hi1 JW 16
u_hiszp-hi2 BR 109
j.niemiecki-ni1 JK 110
przedsięb. PW 205 u_hiszp-hi1 BR 02
u_hiszp-hi2 JW 16
u_niem-ni1 JK 110
7 13:30-14:15 j.hiszpański-hi2 JW 16
u_niem-ni1 JK 110
wf-1/2 K1 sil
u_office cap-2/2 S_ 105
r_angielski-a1 #3a1 109
r_angielski-a2 #3a2 10
r_angielski-a3 #3a3 10a
r_angielski-a4 #3a4 7
wf-1/2 K1 sil
informatyka-2/2 PW 105
chemia-che BK 13
8 14:20-15:05 r_historia-his #3hi 206 wf-1/2 K1 sts
u_office cap-2/2 S_ 105
geografia-geo 11 informatyka-1/2 PW 105
wf-2/2 RB sil
religia-rel #re2 8
Drukuj plan
wygenerowano 13.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum