4a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia-rel CA 210 r_angielski-a1 #4a1 104
r_angielski-a2 #4a2 210
r_angielski-a3 #4a3 204
r_angielski-a4 #4a4 209
j.polski ML 01 j.polski ML 01 r_biologia-bio #bi4 110
r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge1 #ge4 208
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_informat.-inf #in4 106
r_wos-wos #wo4 210
2 8:50- 9:35 religia-rel CA 210 r_angielski-a1 #4a1 104
r_angielski-a2 #4a2 210
r_angielski-a3 #4a3 204
r_angielski-a4 #4a4 209
j.polski ML 01 j.polski ML 01 r_biologia-bio #bi4 110
r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge1 #ge4 205
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_informat.-inf #in4 106
r_wos-wos #wo4 210
3 9:45-10:30 r_biologia-bio #bi4 8
r_chemia-che #ch4 212
r_geografia-ge1 #ge4 205
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 104
wf-1/2 AS sg2 wf-1/2 AS msg
wf-2/2 RB sil
j.niemiecki-ni1 #4n1 10a
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
j.francuski-fr #fr4 104
j.rosyjski-ros #ro4 01
j.niemiecki-ni3 #4n3 110
4 10:35-11:20 j.polski ML 01 r_matematyka 112 wf-1/2 AS sil
wf-2/2 RB msg
r_matematyka 112  
5 11:25-12:10 r_matematyka 112 r_matematyka 112 historia-hip BO 17 r_matematyka 112 r_angielski-a2 #4a2 210
r_angielski-a3 #4a3 204
6 12:30-13:15 r_matematyka 112 j.niemiecki-ni3 #4n3 110
j.hiszpański-hi1 BR 16
r_matematyka 112 historia-hip BO 17 r_angielski-a1 #4a1 104
r_angielski-a2 #4a2 210
r_angielski-a3 #4a3 204
r_angielski-a4 #4a4 10
7 13:30-14:15 zaj.z wych 02 j.niemiecki-ni1 #4n1 03
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
j.francuski-fr #fr4 104
j.rosyjski-ros #ro4 01
r_informat.-inf #in4 106   r_angielski-a1 #4a1 104
r_angielski-a2 #4a2 210
r_angielski-a3 #4a3 204
r_angielski-a4 #4a4 10
8 14:20-15:05 j.hiszpański-hi1 BR 17 wf-2/2 RB sg2 r_informat.-inf #in4 106   r_angielski-a1 #4a1 104
r_angielski-a4 #4a4 10
Drukuj plan
wygenerowano 13.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum