4b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia-hip PS SK   wf-1/2 AL sg2
wf-2/2 AF msg
r_biologia-1/2 KS 8
wf-2/2 AF sg1
r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge2 #ge5 205
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 210
2 8:50- 9:35 r_biologia KS 8   wf-1/2 AL sg2
wf-2/2 AF msg
historia-hip PS 206 r_chemia-che #ch4 213
r_geografia-ge2 #ge5 7
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 210
3 9:45-10:30 r_chemia-che #ch4 212
r_geografia-ge2 #ge5 03
r_fizyka-fiz #fi4 113
r_wos-wos #wo4 104
j.polski SB 13 r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 110
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
j.niemiecki-ni1 #4n1 10a
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
j.francuski-fr #fr4 104
j.rosyjski-ros #ro4 01
j.niemiecki-ni3 #4n3 110
4 10:35-11:20 matematyka MT 211 zaj.z wych KS 03 r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 110
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
wf-1/2 AL sil
r_biologia-2/2 KS 207
matematyka MT 211
5 11:25-12:10 matematyka MT 211 r_biologia KS 8 religia-rel #re3 03 matematyka MT 213 matematyka MT 211
6 12:30-13:15 j.polski SB 17 j.niemiecki-ni3 #4n3 110 j.polski SB 13 r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 10
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 01
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
7 13:30-14:15 j.polski SB 17 j.niemiecki-ni1 #4n1 03
j.niemiecki-ni2 #4n2 110
j.francuski-fr #fr4 104
j.rosyjski-ros #ro4 01
j.polski SB 13 religia-rel #re3 204 r_angielski-a1 #5a1 7
r_angielski-a2 #5a2 01
r_angielski-a3 #5a3 10a
r_angielski-a4 #5a4 109
8 14:20-15:05       j.hiszpański-hi3 BR 210 j.hiszpański-hi3 BR 112
Drukuj plan
wygenerowano 13.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum