1d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 plastyka-pla #2pl 8
muzyka-muz #2mu 207
łac.k.ant.-łac #łac SK
r_angielski-a1 #a09 110
r_angielski-a2 #a10 16
r_angielski-a3 #a11 107
r_angielski-a4 #a12 10
zaj.z wych Ma 111 geografia-geo 208 informatyka-rel JM 106
2 8:50- 9:35 filozofia-fil #2fi 112 r_angielski-a1 #a09 110
r_angielski-a2 #a10 16
r_angielski-a3 #a11 107
r_angielski-a4 #a12 10
r_j.polski Ma 111 matematyka MC 13 religia-rel CA 208
3 9:45-10:30 r_j.polski Ma 111 wf-1/2 AF sg2
wf-2/2 MJ msg
r_j.polski Ma 111 matematyka MC 13 biologia-bio KS 8
4 10:40-11:25 r_j.polski Ma 111 matematyka MC 208 r_chemia-che #1ch 213
r_fizyka-fiz #1fz 113
r_historia-his #1hi 206
r_geografia-ge1 #1ge 205
r_biologia-bio #1bi 8
r_wos-wos #1wo 108
fizyka-fiz DG 113 wos-wos A1 108
5 11:45-12:30 wf-1/2 AF sg1
wf-2/2 MJ sg2
matematyka MC 208 r_chemia-che #1ch 213
r_fizyka-fiz #1fz 113
r_historia-his #1hi 206
r_geografia-ge1 #1ge 205
r_biologia-bio #1bi 8
r_wos-wos #1wo 108
historia-hip BJ 206 r_angielski-a1 #a09 208
r_angielski-a2 #a10 211
r_angielski-a3 #a11 SK
r_angielski-a4 #a12 10
6 12:40-13:25 wf-1/2 AF sg1
wf-2/2 MJ sg2
r_j.polski Ma 111 chemia-che BK 212 e_dla_bezp AS 8 r_angielski-a1 #a09 208
r_angielski-a2 #a10 211
r_angielski-a3 #a11 SK
r_angielski-a4 #a12 10
7 13:30-14:15 matematyka MC 112 historia-hip BJ 206 j.niemiecki-ni1 #1n1 110
j.niemiecki-ni2 #1n2 13
j.niemiecki-ni3 #1n3 211
j.francuski-fr #1fr 108
j.rosyjski-ros #1ro 107
r_j.polski Ma 111 j.hiszpański-hi3 209
8 14:20-15:05 religia-rel CA 13
informatyka--- JM 106
r_historia-his #1hi 206
r_wos-wos #1wo 108
j.niemiecki-ni1 #1n1 110
j.niemiecki-ni2 #1n2 13
j.niemiecki-ni3 #1n3 211
j.francuski-fr #1fr 108
j.rosyjski-ros #1ro 107
K_Dzienn MU 105 j.hiszpański-hi3 209
9 15:10-15:55       MU 105 K_D co 2 tyg  
Drukuj plan
wygenerowano 2021-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum