2bsp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski PD 113 p_diet VD 8 matematyka MT 208 wos-wos A1 108 wf-1/2 K1 sg1
wf-2/2 AL sg2
2 8:50- 9:35 j.polski PD 113 p_diet VD 8 j.polski PD 206 matematyka MT 211 wf-1/2 K1 sg1
wf-2/2 AL sil
3 9:45-10:30 r_biologia-1/2 KM 8
informatyka-2/2 JM 106
biologia KM 8 r_angielski-a1 #a13 SK
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
j.niemiecki-ni1 #2n3 109
j.niemiecki-ni2 #2n4 110
j.niemiecki-ni3 #nnn 210
j.hiszpański-hi1 #2h3 16
j.hiszpański-hi2 #2h4 209
j.francuski-fr #2fr 112
wf-1/2 K1 msg
wf-2/2 AL sil
4 10:40-11:25 informatyka-1/2 JM 106
r_biologia-2/2 KM 8
r_chemia-che #2ch 213
r_geografia-ge1 #2g1 105
r_historia-his #2hi 206
r_wos-wos #2wo 108
r_angielski-a1 #a13 SK
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
j.niemiecki-ni1 #2n3 109
j.niemiecki-ni2 #2n4 110
j.niemiecki-ni3 #nnn 210
j.hiszpański-hi1 #2h3 16
j.hiszpański-hi2 #2h4 209
j.francuski-fr #2fr 212
biologia KM 8
5 11:45-12:30 r_angielski-a1 #a13 210
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
r_chemia-che #2ch 213
r_geografia-ge1 #2g1 105
r_historia-his #2hi 206
r_wos-wos #2wo 108
religia-rel PW SK historia-hip PS 105 geografia-geo M1 205
6 12:40-13:25 r_angielski-a1 #a13 210
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
matematyka MT 211 fizyka-fiz DG 113 j.polski PD 205 geografia-geo M1 205
7 13:30-14:15 r_angielski-a1 #a13 210
r_angielski-a2 #a14 109
r_angielski-a3 #a15 10
r_angielski-a4 #a16 10a
matematyka MT 211 r_chemia-che #2ch 213
r_geografia-ge1 #2g1 207
r_historia-his #2hi 206
j.polski PD 205 przedsięb. FM 213
8 14:20-15:05 historia-hip PS SK zaj.z wych MT 211 chemia-che EN 213 chemia-che EN 213 religia-rel PW 8
9 15:10-15:55   F_jp-F_p #fpo 11      
Drukuj plan
wygenerowano 2021-06-02
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum